Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-prom Katarzyna Sromek
  z siedzibą ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 792817241, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających umowy zawartej z Administratorem,
 3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
  1. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO),
  2. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT oraz organy, do których
   w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy
  z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  i prawo wniesienia sprzeciwu,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy
  z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

Adres

e-prom Agencja Promocyjno Reklamowa
Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-309-37-95
Regon: 365259436
tel. 792 817 241
biuro@e-prom.com.pl

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05