Animacja 2D/3D

kilka słów na temat

Animacja 2D/3D

W obecnych czasach konsumenci ze wszystkich stron otaczani są praktycznie nieskończoną ilością informacji. Naturalnym jest, że żaden człowiek nie jest w stanie ich przyjąć i przetworzyć. Z tego też względu tak istotna jest umiejętność szybkiego i treściwego zaprezentowania swojego przekazu. Bardzo często przedsiębiorcy wykorzystują w tym celu fotografię zapominając o innej, jeszcze skuteczniejszej formie przekazu – animacjom 2D i 3D.

Animacja 2D i 3D zamknięta w formie krótkiego materiału wideo potrafi w krótkim czasie przekazać dużo większą ilość informacji mając jednocześnie sposobność pobudzenia wyobraźni i wywołania w odbiorcy dużo bardziej mocnych emocji.

Animacja 3D – zdobądź przewagę nad konkurencją

Przygotowując materiały wideo w formie animacji 2D i 3D zawsze zaczynamy od określenia wraz z klientem dokładnego celu jaki chce on osiągnąć. Czy stworzone przez nas materiały wideo mają pomóc w promocji firmy, wzbudzenia większej świadomości danej marki, a może ma być metodą na pokonanie konkurencji? Skupiamy się również na dokładnym określeniu grupy docelowej do której klient chce dotrzeć. Działamy tutaj według zasady, iż jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Mając zatem wiedzę o celu i grupie docelowej podpowiemy państwu właściwy format przygotowanej animacji, który najlepiej sprawdzi się w ramach danego założenia projektowego. Otrzymają Państwo od nas zatem zarys scenariusza i rozpisany na papierze firmowym storyboard po którego akceptacji przystąpimy do wdrażania go w życie.

Na podstawie analizy danych dobierzemy również optymalny kanał dystrybucji przygotowanych przez nas animacji 2D i 3D. Poczynając o serwisach wideo takich jak YouTube a kończąc na telebimach zlokalizowanych w centrach miast.