Jako firma działająca na rynku kilkanaście lat wiemy, że najważniejszy dla przedsiębiorców i produktu jest dobór odpowiedniej strategii oraz odpowiednie zaplanowanie i kontrola wszelkich zadań. Obsługa sprzedaży i jednoczesne pozyskiwanie nowych klientów nie należą do prostych kwestii.

Przedstawiciel handlowy / telemarketer to osoba, której głównym zadaniem jest pozyskanie klienta i sprzedaż jak największej ilości produktu lub usługi. Aby to było możliwe należy dokładnie przyjrzeć się produktowi i spełnić kilka podstawowych zadań jak analiza rynku zbytu oraz monitoring działań konkurencji.

Nasza firma łączy oba te działania. Nasz cel jest prosty - pozyskanie nowych kontrahentów i rynków zbytu, sprzedaż produktu i usługi.Nasz system pracy jest autorski, odbiega od standardowych rozwiązań. Całość wykonywanych czynności jest monitorowana i usprawniana na bieżąco.

Przedstawiciel / Telemarketer dzięki takiemu systemowi pracy nie jest w stanie pominąć żadnego klienta, z którym wcześniej nawiązał kontakt, a z klientami już współpracującymi utrzymuje stałe relacje i udoskonala współpracę o nowe rozwiązania.

Podsumowując, zapewnimy Państwu profesjonalny telemarketing międzynarodowy połączony z przedstawicielstwem handlowym.

Zadania jakie stawiamy przed naszymi przedstawicielami/telemarketerami:


analiza rynku,
monitoring konkurencji,
wdrażanie działań marketingowych,
działania zmierzające do pozyskania klienta,
przygotowanie prezentacji produktu, przedstawienie umowy klientowi,
negocjacja warunków zawieranych transakcji,
dbanie o budowanie i utrzymywanie więzi z istniejącymi klientami firmy, utrzymywanie z nimi dobrych relacji,
prowadzenie rozmów handlowych z klientami biznesowymi,
prowadzenie bazy danych klientów,
sporządzanie raportów z przebiegu wykonywanej pracy.