Przedstawicielstwo handlowe

Jako firma działająca na rynku kilkanaście lat wiemy, że najważniejszy dla firmy i produktu jest dobór odpowiedniej strategii, należy odpowiednio zaplanować i kontrolować wszelkie zadania.

Przedstawiciel handlowy / telemarketer to osoba, której głównym zadaniem jest pozyskanie klienta i sprzedaż jak największej ilości produktu lub usługi. Aby to było możliwe należy dokładnie przyjrzeć się produktowi i spełnić kilka podstawowych zadań jak analiza rynku zbytu oraz monitoring działań konkurencji.

Nasza firma łączy w sobie te dwie funkcje. Nasz cel jest prosty - pozyskanie nowych kontrahentów i rynków zbytu, sprzedaż produktu i usługi, tylko tyle i aż tyle. Nasz system pracy jest autorski, odbiega od standardowych rozwiązań Całość wykonywanych czynności jest monitorowana i usprawniana na bieżąco.

Przedstawiciel / Telemarketer dzięki takiemu systemowi pracy nie jest w stanie pominąć żadnego klienta, z którym wcześniej nawiązał kontakt, a z klientami już współpracującymi utrzymuje stałe, na wysokim poziomie, relacje i udoskonala współpracę o nowe rozwiązania.

Podsumowując, zapewnimy Państwu profesjonalny telemarketing międzynarodowy połączony z przedstawicielstwem handlowym.

Zadania jakie stawiamy przed naszymi przedstawicielami/telemarketerami:


analiza rynku,
monitoring konkurencji,
wdrażanie działań marketingowych,
działania zmierzające do pozyskania klienta,
przygotowanie prezentacji produktu, przedstawienie umowy klientowi,
negocjacja warunków zawieranych transakcji,
dbanie o budowanie i utrzymywanie więzi z istniejącymi klientami firmy, utrzymywanie z nimi dobrych relacji,
prowadzenie rozmów handlowych z klientami biznesowymi,
prowadzenie bazy danych klientów,
sporządzanie raportów z przebiegu wykonywanej pracy.