Czym jest audyt SEO?

Audyt SEO to szczegółowy raport specjalistów, zajmujących się optymalizacją stron internetowych pod wyszukiwarki. SEO (z języka angielskiego: search engine optimization), to zespół działań mających na celu osiągnięcie przez daną witrynę jak najwyższej pozycji w organicznych (naturalnych) wynikach wyszukiwania dla określonych słów kluczowych i fraz.

Głównym celem audytu SEO jest przekazanie klientowi wartościowych uwag i porad na temat prawidłowego funkcjonowania jego firmowej strony internetowej. Wnikliwa analiza raportu SEO oraz zastosowanie się do zawartych w nim wskazówek, prowadzi do zwiększenia widoczności witryny w wyszukiwarkach.

Dlatego najważniejszym etapem audytu SEO jest skrupulatne wdrożenie zaleceń specjalistów SEO.

Komu jest potrzebny audyt SEO?

Audyt SEO jest ważny, ponieważ strony internetowe powinny być systematycznie i nieustannie dostosowane do aktualnych trendów panujących w sieci i do wytycznych Google na temat przyjazności witryn dla robotów oraz dla użytkowników.

Wykonanie audytu SEO należy zlecić zawsze podczas tworzenia nowej strony internetowej. Począwszy od etapu planowania, poprzez realizację, aż do finalnego uruchomienia witryny, warto konsultować się ze specjalistą SEO, aby uniknąć żmudnych poprawek, opóźniających prawidłowe i efektywne funkcjonowanie firmowej strony. O audycie SEO należy pamiętać także w trakcie funkcjonowania witryny, ponieważ brak aktualizacji i niedostosowanie się do aktualnych trendów i wytycznych Google, skutkuje gorszą widocznością w wynikach wyszukiwania.

Audyt SEO będzie szczególnie pomocny, gdy istnieje podejrzenie, że na stronę nałożono filtr algorytmiczny (filtr nakładany automatycznie przez wyszukiwarki), co objawia się znacznym spadkiem w rankingu stron. W takim przypadku wykonanie pełnego i szczegółowego audytu SEO pomoże zdiagnozować przyczyny i wdrożyć działania mające na celu tzw. „wyjście z filtra”.

Kto i w jaki sposób przeprowadza audyt SEO?

Do wykonania audytu SEO warto wybrać doświadczoną agencję, która dysponuje zespołem specjalistów SEO. Należy wystrzegać się darmowych audytów, które funkcjonują na zasadzie reklamy i mogą zawierać błędy, prowadząc do wykonania innych, płatnych i niekoniecznie potrzebnych usług.

Zlecając audyt SEO należy wziąć pod uwagę doświadczenie agencji marketingowej, jej dotychczasowe realizacje i rekomendacje klientów. Profesjonalizm specjalistów SEO, mających wykonać audyt można ocenić już na etapie planu działań, który powinien uwzględniać m.in. sprawdzenie unikalności tytułów na stronie oraz nasycenie ich słowami kluczowymi.

Osoba wykonująca audyt SEO powinna również przeanalizować pod tym kątem opisy meta, optymalizując ich zawartość i długość. Niezwykle ważnym elementem działań audytorskich jest sprawdzenie, na jakie słowa kluczowe i frazy wyświetla się strona internetowa oraz sporządzenie listy najlepszych słów, określenie ich pozycji i konkurencyjności.

Specjalista SEO sprawdzi także czy wszystkie adresy URL (adresy podstron) są przyjazne dla robotów Google i dla użytkowników. Ich unikalność jest równie ważna jak oryginalne treści na stronie , zawierające określone słowa kluczowe i frazy. Audyt SEO dotyczy także optymalizacji długości tekstów na podstronach, ponieważ ten aspekt jest analizowany także przez roboty Google.

Audyt SEO: korzystne efekty

Poprawność i wartość audytu SEO należy oceniać dopiero po wprowadzeniu niezbędnych zmian na stronie internetowej, jakie zalecili specjaliści SEO. Dlatego warto wykonać je bezpośrednio po audycie, aby jak najszybciej dostrzec korzystne efekty. Zastosowanie się do zaleceń określonych w raporcie SEO skutkuje przede wszystkim lepszą pozycją witryny w rankingu stron oraz zwiększoną widocznością w wynikach wyszukiwania dla określonych słów kluczowych i fraz. To zaś wiąże się ze zwiększonym ruchem na stronie, pozyskaniem większej liczby klientów i wzrostem obrotów firmy.

Dobrą praktyką jest systematyczne przeprowadzanie audytu SEO, aby nadążać za konkurencją i nowoczesnymi trendami. Warto przy tym zachować sporą dozę cierpliwości, ponieważ zmiany wprowadzone na stronie, są indeksowane przez algorytmy niestety dużo wolniej, niż się spodziewamy.

Gdy Audyt SEO zostanie już prawidłowo wdrożony kolejnym krokiem powinno być zadbanie o systematyczne działania związane z Pozycjonowaniem stron WWW. Aby kompleksowo podejść do tematu można dodatkowo wykorzystać potencjał jaki daje Kampania Google Ads. Zadba ona o odpowiedni ruch na stronie, póki działania pozycjonerskie nie zaczną przynosić pierwszych efektów.